Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten van de organisatie Fusion Zorg BV zijn die aspecten waar we goed in zijn. Het benoemen van de kernkwaliteiten draagt bij aan de bewustwording over ons onderscheidend vermogen en brengt daarmee scherpte aan hoe wij onze doelen het beste kunnen bereiken.

Onze kernkwaliteiten zijn :

1. Zorg met aandacht
2. Flexibel
3. Verantwoordelijkheid

Deze drie kernkwaliteiten zijn door de hele organisatie aanwezig. Onze zorgprofessionals hebben aandacht voor onze clienten en zijn daarom bereid meer te doen dan van ze wordt verwacht. Dat maakt ook dat zowel de organisatie als de zorgprofessionals flexibel kunnen en willen inspelen op de zorgvragen van onze cliënten.