Onze missie

Fusion Zorg BV is een zorgorganisatie die zich richt op alle bevolkingsgroepen in de maatschappij, jong en oud.

Fusion Zorg BV streeft er naar om een ieder die dat nodig heeft of wenselijk acht zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren in zijn of haar thuissituatie. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en bezitten de juiste kennis en ervaring.

Onze missie is oplossingsgericht en kwalitatief samenwerken. De kwaliteit van zorg staat voorop. Daarom werkt Fusion Zorg BV met gekwalificeerde, betrouwbare en gemotiveerde medewerkers.

We werken op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Persoonsgebonden budget. Natuurlijk kunnen we ook diensten leveren aan particulieren die geen gebruik maken van deze regelingen

Fusion Zorg hanteert een persoonsgerichte benadering en een transculturele werkwijze met cultuurspecifieke zorg!
Uw wensen staan bij ons altijd centraal, daar mag u op rekenen!