• Full Time
 • Delft

Website Fusionzorg BV

Zorg met hart voor elkaar

Functieprofiel: huishoudelijk medewerker thuiszorg

Functienaam : Huishoudelijke medewerker thuiszorg

Inschaling : FWG-15

Status: Vastgesteld juni 2023

 

Kern en doelstelling van de functie
Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden bij de cliënt thuis waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk wordt gestimuleerd of in stand gehouden. Zodanig dat de woon- en leefomgeving van cliënten voldoet aan de geldende protocollen op het gebied van hygiëne.

Situatieschets
De huishoudelijk medewerker thuiszorg werkt zelfstandig bij de cliënt thuis in ontregelde situaties. De cliënten zijn door ziekte, ouderdom, lichamelijke beperking, psychische klachten of na een operatie niet in staat om de regie te voeren over het eigen huishouden.

Plaats in de organisatie
De huishoudelijk medewerker thuiszorg vangt hiërarchisch leiding van de directrice.

Interne en externe contacten

Intern:
Leidinggevende, collega’s, planners, zorg- en personeelsadministratie.

Extern:
Cliënten, diens familie, mantelzorgers en huisgenoten.

Resultaatgebieden

 1. Huishoudelijke verzorging;
 2. Rapportage en signalering.

Uitwerking in activiteiten en te behalen resultaten

Huishoudelijke werkzaamheden en schoonmaak werkzaamheden:

 • Voert de regie over het huishouden op basis van de afgegeven indicatie en samenspraak met cliënt;
 • Stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden of houdt deze zoveel mogelijk in stand;
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden aan huis en interieur, reinigt en strijkt kleding en linnengoed, verschoont bedden, geeft planten water, ruimt op en houdt het appartement schoon;
 • Biedt indien nodig ondersteuning bij de opvang en verzorging van kinderen;
 • Assisteert indien nodig bij het bereiden van maaltijden en eten en drinken, o.a. door het opwarmen van maaltijden loopt voedingsmiddelen na en koopt zo nodig in.

Te behalen resultaten:

 • Er is structuur aangebracht in het huishouden van de cliënt;
 • De cliënt is, binnen de mogelijkheden, ondersteund in de zelfredzaamheid;
 • De gedeeltes van het huis en interieur die schoongemaakt zijn, zijn stofvrij en schoon;
 • Kleding en linnengoed zijn gewassen en kreukloos gestreken en gevouwen;
 • Kinderen zijn opgevangen en zo nodig verzorgd;
 • De uitgevoerde huishoudelijke werkzaamheden zijn conform het zorgplan en naar tevredenheid van de cliënt verricht.

Rapporteren en signaleren:

 • Registreert de verleende huishoudelijke werkzaamheden in de zorgmap;
 • Laat cliënt op de daarvoor bestemde werkbrieven tekenen voor de in tijd verrichte huishoudelijke werkzaamheden;
 • Signaleert veranderingen in de situatie van de cliënt en rapporteert dit aan de leidinggevende.

Te behalen resultaten:

 • De verleende werkzaamheden zijn na het afgelegde bezoek direct geregistreerd in de zorgmap;
 • De werkbrieven zijn correct ondertekend en zijn tijdig na afloop van iedere periode volgens het inleverschema ingeleverd;
 • Veranderingen in de situatie van de cliënt zijn tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis:
Kennis van schoonmaaktechnieken en middelen op niveau 1 of vergelijkbaar is nodig. Tevens is er kennis nodig van relevante procedures en werkafspraken conform de afgegeven indicatie.

Zelfstandigheid:
De werkzaamheden worden conform het zorgplan verricht waarin voorschriften en afspraken staan vastgelegd. Problemen op het gebied van huishoudelijke taken worden zoveel mogelijk zelfstandig opgelost. De huishoudelijke medewerker stelt prioriteiten met betrekking topt belangrijkheid van werkzaamheden. Terugval is mogelijk op de leidinggevende.

Sociale vaardigheden:
Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, luisteren, hulpvaardigheid en klantvriendelijkheid zijn nodig in het contact met cliënten bij het verrichten van huishoudelijke taken waarbij de zelfredzaamheid op dat gebied gestimuleerd wordt.

Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed:
Er is risico op materiële schade bij de uitvoering van de werkzaamheden en op immateriële schade in het contact met cliënten. De reputatie van de instelling kan worden beïnvloed in de contacten met de cliënten, familie en mantelzorgers

Uitdrukkingsvaardigheid:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang in het omgaan met vragen en wensen van (familie van) cliënten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het registreren van de huishoudelijke werkzaamheden in de zorgmap.

Bewegingsvaardigheid:
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Oplettendheid:
Oplettendheid is nodig voor het signaleren van veranderingen in de situatie van de cliënt. Tevens is oplettendheid nodig bij bewaken van de veiligheid van cliënten bij het uitvoeren van de huishoudelijke werkzaamheden (waardoor bijvoorbeeld natte vloeren ontstaan en het snoer van de stofzuiger op de grond ligt).

Overige functie-eisen

 • Systematisch en hygiënisch werken is nodig voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
 • Integriteit en betrouwbaarheid zijn nodig om rekening te kunnen houden met de privacy van cliënten, gaat respectvol om met eigendommen van cliënt;
 • Een representatief voorkomen is van belang in het contact met cliënten;
 • Volharding en doorzettingsvermogen;
 • Systematiek, ordelijkheid en hygiëne t.a.v. huishoudelijke werkzaamheden;

Inconveniënten
Fysieke belasting: treedt op bij het veelvuldig lopen, tillen van bijvoorbeeld was of emmers sop en het werken in een onnatuurlijke houding;
Bezwarende werkomstandigheden: bestaan uit het in aanraking komen met vuil;
Risico op persoonlijk letsel: kan ontstaan bij het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld door het uitglijden op een natte vloer;
Psychische belasting: kan optreden in verband met confrontatie met geestelijk en/of lichamelijk leed.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar Mehdi@fusionzorg.nl

Fusionzorg
Scroll naar boven