Klachtencommissie

Informatie over de klachtenprocedures

Wat is een klacht

Wanneer u een verbeterpunt of probleem signaleert ten aanzien van onze dienstverlening, dan horen wij dit graag. U kunt dit bespreken met de Hulp bij het Huishouden, die bij u de huishoudelijke taken verricht. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht bespreken met de zorgcoördinator of de cliënt vertrouwenspersoon. Dat kan mondeling of via het meldingsformulier. Indien een probleem op deze manier niet wordt opgelost, bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het Meldpunt klachten, de klachtencommissie van Fusion Zorg B.V. of de Geschillencommissie Zorginstellingen.

Wie mag klagen

Klagen staat vrij voor iedere cliënt. Wanneer u zelf niet in staat bent om een klacht in te dienen, kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen die namens u een klacht indient. Daarnaast kunnen ook familieleden van cliënten van Fusion Zorg een klacht indienen.

Wat gebeurt er met uw klacht

Er zijn verschillende manieren om een klacht op een voor u prettige wijze af te handelen.

Nadat u uw klacht kenbaar heeft gemaakt, kunt u samen met de medewerker die bij u werkzaam is, de zorgcoördinator of de cliëntvertrouwenspersoon op zoek gaan naar een passende oplossing. U krijgt een ontvangstbevestiging en de naam van de medewerker van uw klacht behandelt. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang van de afhandeling en overleggen we een mogelijke oplossing.

Indien uw probleem op reguliere wijze niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u er ook voor kiezen om uw klacht kosteloos en laagdrempelig door de Klachtencommissie Fusion Zorg te laten behandelen. De klachtencommissie die de klacht behandelt bestaat uit tenminste drie personen die niet werkzaam zijn voor of bij de zorgaanbieder en is onafhankelijk. Meer over de Klachtencommissie Fusion Zorg, hoe zij werkt en dergelijke vindt u in het regelement van de Klachtencommissie Fusion Zorg terug.

Ook kunt u uw klacht bij de Geschillencommissie Zorg aanhangig maken. Dit is een via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalde formele weg. Die weg is echter niet kosteloos.

De cliëntenvertrouwenspersoon

Fusion Zorg beschikt over een cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon is goed bekend met de organisatie en kan u informeren over de interne afhandeling en de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen met het opstellen van een klacht of wijzen op mogelijkheden in verband met uw klacht. De naam van de cliëntvertrouwenspersoon is: S. el Kammouni

Meer weten

U kunt met al uw vragen over de klachtenprocedure terecht bij de zorgcoördinator ( wie dit is staat vermeld in uw cliëntmap ) of hier direct downloaden.
Link voor klachtformulier : Klachtformulier

“Ik ben een bouwkundige die al tientallen jaren in de volkshuisvesting en bouwtechnologie actief is. Via woningcorporatie, huurdersorganisaties en Huurcommissie krijg ik te maken met geschillen in die wereld. Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. Dat geldt voor de bouw, zorg, voor mij en vast ook voor u. Als een klant ergens ontevreden over is, moet deze dat kunnen melden. Meestal zal de dienstverlener tot een oplossing met de klant komen. Soms lukt dat niet en dan komst een klachtencommissie van pas. Een groepje ten opzichte van de dienstverlener onafhankelijke mensen kan opeen zijtje zetten of en wat misging. Daarom kan in geval er van een geschil spreken is, worden geoordeeld door de klachtencommissie.”
Hans de Nie

Klachtencommissie

“Ik ben gaan werken in augustus 1962 tot 1967 bij de Optiscub Optiestrie als revolverdraaier. In 1965 tot 1976 ben ik in  Militaire Dienst gegaan in Nederland en Duitsland. Daarna als elektromonteur gewerkt van 1967- 1975. In 1978 heb ik gewerkt in een hazelnootpasta fabriek in Delft. In 1979 begonnen als schoonmaker bij TNO Rijswijk. Later als voorman schoonmaker, daarna als voorman uitvoerder bij TNO tot en met 2006. Van 2006 tot en met 2011 bij Shell in Rijswijk tot aan mijn pensioen in november 2011.  Mijn hobby is postzegels verzamelen en puzzel daarnaast heel graag.”
James Erdmann

Klachtencommissie

“Werkzaam bij Pieter van Foreest bij de receptie.  Daarnaast werk ik als mentor coach, huiswerkbegeleiding leerling via School Cool. Daarnaast ben ik ook secretaris in het afdelingsbestuur van lokaal Delfland FWV. Verder heb ik in het verleden als  administratief medewerker gewerkt bij de Raad voor Ouderenwerk in Delft. Mijn hobby’s zijn sporten en leuke mensen ontmoeten. Ik ben altijd gemotiveerd om cliënten te helpen met een hulpvraag en klachten te behandelen en te toetsen of die rechtvaardig is en graag cliënten op het gemak stellen en een luisterende oor bieden. Mensen helpen ligt in mijn hart. Communiceren met externe organisatie vind ik heel belangrijk. Ook de adviserende rol naar een client speelt een belangrijke rol.”
Wai Leung Cheng

Klachtencommissie

Fusionzorg
Scroll naar boven